KSIĘGOWOŚĆ, KADRY, PŁACE, WSPARCIE MERYTORYCZNE

Strona internetowa dla biur rachunkowych
tel: 501428467

WNT – Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów – rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jako właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.
WDT – Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów – wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności opodatkowanych na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.